976-55-170

577-44-265

Komplette moduler og deler til fartøyer produseres av oss hos våre samarbeidspartnere,
eller i våre verksteder i Polen (Gdanj og Gdansk).
I tillegg til personell med fagbrev, tilbyr vi kvalifisert personell fra euro Union. Vi er selv ansvarlig for våre
medarbeidere: vedr. bolig, forsikring, testing og beslutning av alle formaliteter.
Vi leier ut kun de beste medarbeiderne som vi selv bruker, eller de som er skjekket av oss
for sine faglige kvaliteter.
I vårt selskap tester vi alle medarbeidere før utleie, for å redusere prøvetid og sannsynligheten
for missnøye hos våre samarbeidspartnere.

Ledere i Gopri AS, har mange års erfaring med utvelgelse av arbeidspersonell på internasjonalt nivå.
I tillegg produserer vi ferdige metallkonstruksjoner til skip og rigger.I tillegg tilbyr vi personell med fagbrev:

Сайт разработан и продигается
маркетинговым агенством Тыдюк Company